Нотаріуси України | Правила
Правила

м. Київ, Україна
Редакція від 27 квітня 2018 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОТАРІУМ» – юридична особа відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ: 41693820, що знаходиться за адресою: 04071, Україна, м. Київ, Подільський р-н, вул. Воздвиженська, буд. 10, прим. «А», в особі директора Іващука Богдана Олеговича, що діє на підставі Статуту, керуючись статтями 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб укласти дану Угоду клієнта та користувача веб-ресурсу «Notarium.com.ua» (notarium.com.ua) на умовах, що визначені нижче:

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (далі — ЦК України) дана Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка правоздатна та дієздатна фізична або юридична особа, а саме Клієнт та Користувач, зобов'язується виконувати умови Угоди клієнта та користувача веб-ресурсу «Notarium.com.ua» (далі — Угода).

1.2. Для тлумачення положень даної Угоди застосовуються наступні терміни:

1.2.1. Угода – дана Угода, що носить характер публічної оферти про надання інформаційно консультаційних послуг, та послуг з обслуговування та ведення ресурсу «Notarium.com.ua», що розташована за посиланням: notarium.com.ua.

1.2.2. Виконавець (Ресурсотримач) – Товариство з обмеженою відповідальністю «Нотаріум» в особі директора компанії та відповідних працівників компаній.

1.2.3. Клієнт (Замовник послуг/Партнер/Бізнес(Партнер)-Користувач) – особа, що отримує послуги за даною Угодою та безпосередньо реєструється, використовує та веде свій особистий профіль на веб-ресурсі.

1.2.4. Гість (Користувач) – правоздатна та дієздатна особа, що використовує веб-ресурс для пошуку та співпраці з Клієнтами ресурсу.

1.2.5. Веб-ресурс (Сайт/Веб-сторінка/Веб-сайт) – офіційний веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що знаходиться за наступною адресою notarium.com.ua, де розміщено дану Угоду та іншу, необхідну для її виконання інформацію разом з ресурсами для забезпечення надаваних послуг.

1.2.6. Обліковий запис (Особистий кабінет) – електронний інтерфейс доступу до Послуг на Веб-ресурсі, доступ до якого Клієнт здійснює за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (логін та пароль).

1.2.7. Реєстрація – процес повідомлення сайту особистих даних для подальшого отримання доступу до додаткових сервісів або доступу до ресурсів, які не можуть переглядати або завантажувати неавторизовані користувачі.

1.2.8. Акцепт – повна, безумовна і беззастережна згода Клієнта та Користувача укласти дану Угоду та виконувати її умови.

1.2.9. Послуги – комплекс дій Ресурсотримача, що спрямовані на взаємний пошук Клієнта для Користувача та навпаки з метою отримання послуг надалі, а також комплекс дій Ресурсотримача, що спрямований на обслуговування веб-ресурсу для ведення Клієнтом облікового запису та носить виключно інформаційно-консультаційний характер.

1.2.10. Розміщення – публікація на веб-ресурсі інформаційних даних, зокрема: особистої інформації (контактних даних, фактичної адреси), даних про особисту діяльність, нагороди, рейтинги та інше.

1.2.11. Модерація – здійснення управління веб-ресурсом Ресурсотримачем, а саме обслуговування веб-сторінки, проведення технічних робіт, виправлення несправностей, оновлення веб-ресурсу, відповідь на запити Клієнтів та Користувачів.

1.2.12. Авторизація – процедура встановлення належності користувачеві інформації в системі пред'явленого ним ідентифікатора.

1.2.13. Особиста сторінка (профіль) – сторінка на веб-ресурсі, що містить в собі інформацію про кожного Клієнта окремо, наділяє Клієнта можливістю змінювати дані та слугує його профілем на веб-ресурсі для подальшої взаємодії з Користувачем.

1.2.14. Логін – адреса e-mail (електронної пошти), що вказується Клієнтом при реєстрації на веб-ресурсі «Notarium.com.ua».

1.2.15. Сторони, Сторона – Клієнт, Користувач і Ресурсотримач разом або одна з цих осіб окремо.

1.2.16. Модератор – працівник Ресурсотримача, що відповідає за обслуговування веб-ресурсу та здійснює необхідні технічні дії для забезпечення доступу Клієнта та Користувача до отримуваних послуг.

1.3. У випадку погодження прийняття даної Угоди, її виконання Клієнтом та Користувачем повинно бути повним, безумовним і беззастережним з метою виконання усіх положень даної Угоди та своєчасного і належного отримання послуг з боку Ресурсотримача.

1.4. Реєструючись на веб-ресурсі Клієнт та Користувач (проходячи автентифікацію через свій профіль у соціальній мережі «Facebook») підтверджують свою правоздатність та дієздатність, а також посвідчують своє пряме волевиявлення на отримання послуг та користування ресурсом.

1.5. Усі учасники, що здійснюють взаємодію між собою в рамках використання веб- ресурсу «Notarium.com.ua» та отримання відповідних послуг, вступають у безпосередні правовідносини виключно зі стороною, до якої звернулися. Ресурсотримач не бере на себе жодних зобов’язань та не втручається у відносини між Клієнтом та Користувачем, або навпаки.

2. Предмет угоди

2.1. Ресурсотримач зобов'язується надавати Клієнту та Користувачу інформаційно-консультаційні послуги, а також послуги з надання доступу до послуг веб-ресурсу, а Клієнт та Користувач зобов'язуються прийняти ці послуги відповідно до умов цієї Угоди.

2.2. Ресурсотримач надає Клієнту послуги розміщення інформації відносно діяльності, надаваних послуг та пов'язаних з ними інформаційних даних, розміщує публічний персональний профіль, що містить інформацію про Клієнта, та забезпечує своєчасний та належний доступ до керування та користування особистою сторінкою Клієнта. Надає Користувачу послуги інформаційного характеру, зокрема: забезпечує можливість пошуку нотаріусів (Клієнтів) на своєму веб-ресурсі, надає можливість отримання доступу до інформації відносно діяльності Клієнтів в межах встановленим пунктом 3.3. даної Угоди, та забезпечує первинний зв’язок Користувача з Клієнтом веб-ресурсу.

2.3. При наявності Особистої сторінки Клієнта, останній отримує можливість визначення об’єму, видів та вартості послуг, що він/вона можуть надавати Користувачеві. Клієнт обирає з поміж основних категорій надаваних послуг, що пропонуються Ресурсотримачем та має змогу розширити список в залежності від особливостей та специфіки своєї діяльності, встановлюючи вартість кожної окремої послуги, що оплачується Користувачем безпосередньо Клієнту без участі Ресурсотримача.

2.4. Процедура реєстрації зазначена в розділі 3 даної Угоди та містить основну інформацію, необхідну для долучення до веб-ресурсу Ресурсотримача та початку отримання послуг після акцепту даної Угоди.

2.5. Дана Угода є дійсною та вважається належно акцептованою Клієнтом та Користувачем у випадку надання достовірних та належних даних Ресурсотримачу під час здійснення реєстрації та/чи автентифікації.

3. Реєстрація на веб-ресурсі

3.1. Реєстрація на веб-ресурсі являється добровільною, безкоштовною та здійснюється виключно за власним бажанням та волевиявленням Клієнта.
По закінченню трьох місячного терміну з моменту реєстрації чи первинного використання веб-ресурсу Клієнт та Користувач зобов’язані повторно ознайомлюватися з положеннями Угоди, та підтверджувати акцепт її положень.

3.2. Реєстрація на веб-ресурсі проводиться за наступним алгоритмом:

3.2.1. Необхідно здійснити вхід на ресурс Notarium.com.ua в мережі Інтернет.

3.2.2. На домашній сторінці, для Клієнтів веб-ресурсу, необхідно вибрати опцію «Реєстрація для нотаріусів», або перейти за наступним посиланням: notarium.com.ua.

3.2.3. Наступним кроком є заповнення реєстраційної форми, та обов’язкове виконання наступних дій:

3.2.3.1. Ввести у відповідне поле діючий контактний номер телефону (міський чи стільниковий), за допомогою якого Модератор зможе зв’язатися з Клієнтом.

3.2.3.2. Ввести у відповідне поле діючу e-mail (електронну) адресу, за допомогою якої Модератор зможе зв’язатися з Клієнтом.

3.2.3.3. Необхідно згенерувати код-пароль, що в подальшому буде використовуватися для отримання доступу до особистого кабінету профіля Клієнта. (Наголошуємо, що відповідний пароль повинен мати високий рівень складності для кращого захисту вашого особистого кабінету).

3.2.4. По закінченню вищезазначених дій Клієнт має натиснути кнопку «Зареєструватися».

3.2.5. Клієнта одразу буде направлено на сторінку для перевірки та на вказаний, під час реєстрації, телефонний номер надіслано код, який буде необхідно ввести у визначене поле на сторінці веб-ресурсу.

3.2.6. По завершенню перевірки, Клієнта буде направлено на сторінку особистого профілю, який необхідно буде заповнити додатковою інформацією.

3.3. Клієнт погоджується для заповнення профілю надати для публічного розміщення на особистій сторінці веб-ресурсу нижчезазначену інформацію та здійснити наступні дії:

3.3.1. Зазначити Прізвище, Ім’я та По-батькові.

3.3.2. Вказати актуальне місце знаходження офісу, або ж місця для прийому та консультування Користувачів веб-ресурсу.

3.3.3. Вказати актуальну e-mail (електронну) адресу.

3.3.4. Клієнт вказує інформацію про наявність у нього/неї Свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю, а також серію та номер даного документу.

3.3.5. Клієнт зазначає актуальний контактний номер телефону, а також відповідні контактні данні для месенджерів. Дана інформація використовуватиметься для зворотного зв’язку з Модератором та Користувачем.

3.3.6. В добровільному порядку та при бажанні, Клієнт може розмістити на особистій сторінці фотокартку зі своїм зображенням.

3.3.7. Клієнт може розміщувати на особистій сторінці інформацію про відповідні рекомендації стосовно себе, отримані нагороди та премії, перебування у списках юридичних рейтингів. Відповідна інформація повинна бути належним чином підтверджена, та розміщатиметься на веб-ресурсі після обробки та перевірки Модератором.

3.3.8. В особистому профілі, на сторінці веб-ресурсу, Клієнт обирає та вказує галузі практики із переліку зазначених на веб-ресурсі, в яких він здійснює діяльність та може надавати послуги консультаційного характеру Користувачам. Клієнт може деталізувати перелік послуг, що надаються, встановлювати вартість відповідної послуги, зазначати особливості ведення прийому, консультації, зазначати тривалість платної та безкоштовної консультацій, вказувати на перелік дій, що можуть бути вчинені Клієнтом.

3.4. Під час реєстрації на веб-ресурсі Клієнт зобов’язаний вказувати актуальну та достовірну інформацію під час формування особистої сторінки.

3.5. Клієнт несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту інформації, що надається при реєстрації особистого профілю на веб-ресурсі, а також її відповідність до вимог законодавства України стосовно плагіату, порушення авторського права, права інтелектуальної власності (розміщення публікацій та матеріалів для доступу Клієнтів та користувачів у розділі «Корисне» на веб ресурсі).

3.6. Клієнт, у випадку зміни будь-яких даних, що були вказані під час реєстрації, зобов’язаний актуалізувати відповідну інформацію в особистому профілі на веб-ресурсі не пізніше 72 годин з моменту виникнення таких змін.

3.7. Ресурсотримач не несе відповідальність за актуальність, повноту та достовірність зазначених в особистому профілі Клієнта даних, а також не зобов’язаний здійснювати перевірку внесених змін з моменту акцепту даної Угоди.

3.8. Ресурсотримач не передає свідчення, особисту інформацію, логін та пароль від особистого кабінету Клієнта та будь-які інші дані, що зазначені Клієнтом та Користувачем під час користування веб-ресурсом третім особам та не несе відповідальність за інформацію, дані, матеріали, що передаються Користувачем Клієнту та навпаки. Виключенням може слугувати відповідний запит від органів державної влади лише у випадку, якщо такий запит обґрунтований відповідними, належними, передбаченими виключно чинним законодавством України, документами та актами, що примушують Ресурсотримача надати інформацію органам державної влади. У такому випадку, Ресурсотримач зобов‘язується повідомити Клієнта та/чи Користувача про такий запит протягом 48 годин з моменту його отримання.

3.9. Відповідальність за збереження паролів для доступу до особистого кабінету, e-mail (електронних) адрес несе Клієнт.

3.10. Обрані Клієнтом пароль та логін, під час реєстрації на веб-ресурсі, є достатніми підставами для отримання доступу до особистого кабінету. Клієнт не має права передавати інформацію про логін та пароль третім особам, що не є довіреними особами Клієнта. Клієнт несе відповідальність за збереження логіну та паролю. Якщо Клієнт не доведе зворотнє, будь-які дії з використанням зазначених у цьому пункті даних, вважатимуться такими, що були безпосередньо здійснені Клієнтом чи довіреною особою.

3.11. У випадку, якщо до особистої сторінки Клієнта, логіну та/чи паролю, було здійснено несанкціонований доступ та/чи несанкціоноване розповсюдження зазначених даних, Клієнт повинен негайно повідомити про те, що сталось, адміністрацію веб-ресурсу чи Модератора, чи працівників колл-центру за номером, вказаним на сайті та/або за допомогою e-mail (електронної) адреси.

3.12. Клієнт має право в будь-який момент звернутися до адміністрації сайту та/чи Модератора з запитом на тимчасове блокування його особистої сторінки, зміну паролю та/чи логіну.

3.13. Користувач здійснює автентифікацію на веб-ресурсі за допомогою свого особистого профілю у соціальній мережі, зокрема на ресурсі «Facebook».

4. Умови та порядок надання послуг

4.1. Акцепт даної Угоди свідчить про ознайомлення з положеннями Розділу 4 даної Угоди та свідчить про погодження Клієнтом та Користувачем на умови та порядок надання послуг за Угодою.

4.2. Умовами для надання Послуг є:

4.2.1. Обов'язкова реєстрація Клієнта та Користувача на Веб-ресурсі, отримання реквізитів доступу: Логін (реєстраційне ім'я) і Пароль (секретне слово або комбінація слів чи символів).

4.2.2. Наявність у Клієнта та Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання послуг в режимі онлайн.

4.2.3. Можливість ідентифікації Ресурсотримачем Клієнта та Користувача за реквізитами доступу.

4.3. Первинне надання Послуги в форматі реєстрації здійснюється одразу ж з моменту заповнення реєстраційної форми згідно положень розділу 3 Угоди. Послуга вважається наданою належним чином і повно з моменту надання доступу Клієнтові до особистого кабінету та Користувачеві спілкування з Клієнтом за допомогою веб-ресурсу. Дана процедура повинна бути здійсненою не пізніше ніж через 3 (три) робочих дні з моменту реєстрації. У випадку відсутності номеру телефону Клієнта у базі даних Ресурсотримача, під час реєстрації йому буде про це повідомлено та протягом 3 (трьох) годин з моменту здійснення першої спроби реєстрації проведено роз’яснювальну роботу відносно
подальшої реєстрації на ресурсі.

4.4. Основна послуга з розміщення та модерації інформації на веб-ресурсі Ресурсотримача здійснюється протягом дії даної Угоди та полягає у:

 • наданні своєчасного та повного доступу до особистої сторінки Клієнта, зміни даних на відповідній сторінці при наявності відповідного запиту;
 • розміщення рейтингу Клієнта;
 • автентифікації наявності у Клієнта Свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;
 • модерація відгуків, що залишають Користувачі відносно Клієнта;
 • розміщення на веб-ресурсі публікацій, статей, відеозаписів та інших даних, що надаються Клієнтом;
 • забезпечення належної роботи веб-ресурсу;
 • консультування та допомога з питаннями функціонування веб-ресурсу;
 • модернізація веб-ресурсу та розширення списку функцій;
 • відповідь на запити та вимоги Клієнта ресурсу;
 • забезпеченні своєчасної та належної автентифікації для повноцінного використання веб-ресурсу.
 • 4.4.1. Послуга, зазначена у пункті 4.4. Угоди для Користувачів веб-ресурсу полягає у:

 • наданні своєчасного та повного доступу до інформації на особистій сторінці Клієнта;
 • підтримці належного зв’язку з Клієнтом в межах можливостей веб-ресурсу;
 • модерації коментарів та відгуків по відношенню до Клієнтів;
 • забезпеченні своєчасної та належної автентифікації для повноцінного використання веб-ресурсу.
 • 4.5. Претензії відносно якості Послуг подаються в порядку, встановленому чинним законодавством, або оформляються у вигляді Заявки-претензії до Ресурсотримача, що подається в довільній формі. Подача Заявки-Претензії здійснюється за допомогою відповідної e-mail (електронної) адреси, зазначеної на веб-ресурсі та за допомогою чат-бота на ресурсі у нижньому правому кутку веб-ресурсу.

  4.6. Служба підтримки Ресурсотримача розглядає Претензію в місячний строк з дня отримання претензії і представляє письмовий висновок за результатами такого розгляду.

  4.7. Ресурсотримач має право визнати Претензію (повністю або частково) або відхилити її (повністю або частково).

  4.8. Ресурсотримач залишає за собою право не обґрунтовувати підстави відхилення Претензії.

  4.9. Ресурсотримач не гарантує виконання всіх вимог Клієнта та/чи Користувача, викладених в Претензії, і не несе відповідальності за таке невиконання.

  5. Умови Конфіденційності

  5.1. При реєстрації на веб-ресурсі та користуванні Послугами Клієнт та/чи Користувач надає інформацію про себе, яку Ресурсотримач має право використовувати для виконання своїх зобов'язань перед Клієнтом та/чи Користувачем. Відповідальність за точність і достовірність поданих даних несе Клієнт та/чи Користувач відповідно.

  5.2. Розміщуючи на веб-ресурсі свої персональні дані, Клієнт та/чи Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він добровільно надає їх Ресурсотримачу для обробки. У разі якщо Клієнт не згоден з викладеними вище умовами, він не повинен реєструватися на веб-ресурсі або повинен негайно видалити свій особистий кабінет і використовувати веб-ресурс виключно для перегляду.

  5.3. Надаючи свої персональні дані, Клієнт дає Ресурсотримачу свою добровільну згоду на обробку та використання своїх персональних даних відповідно до статей 2, 11 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» (далі — «Закон»), в цілях, визначених Угодою, а також з метою рекламування Ресурсотримачем своїх послуг різними способами, в тому числі шляхом здійснення автоматизованого накопичення і зберігання в базах даних, публікації питань Користувача і консультацій з цих питань на Сайті, аналізу персональних даних, а також на їх передачу третім особам і транскордонну передачу у рекламних цілях, без обмеження терміну дії. Відповідно до ст. 8 Закону, дана згода може бути відкликаною тільки за умови повідомлення Клієнтом в порядку, передбаченому п. 5.4 цієї Угоди.

  5.4. Якщо Клієнт та/чи Користувач не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, то він повинен письмово звернутися до Ресурсотримача з Заявою, написаною у довільній формі. У такому випадку вся отримана від Користувача інформація видаляється з бази даних Виконавця, що унеможливлює подальше надання послуг Користувачеві.

  5.5. Ресурсотримач обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були розміщені ним на Веб-ресурсі.

  5.6. Метою обробки персональних даних Клієнтів та/чи Користувачів є складання Бази даних Клієнтів Веб-ресурсу для забезпечення функціонування Веб-ресурсу і подальшого надання послуг Клієнту та Користувачу Ресурсотримачем.

  5.7. Клієнт та Користувач зобов'язуються не розміщувати на Веб-ресурсі персональні дані інших осіб без їх згоди, а також не використовувати персональні дані інших осіб будь-яким способом, що не відповідає вимогам чинного законодавства, в протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та/чи в будь-яких інших цілях, крім тих, які прямо випливають з умов Угоди.

  5.8. Клієнт зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію в порядку особистого спілкування, в тому числі через веб-ресурс Ресурсотримача.

  5.9. Не вважається порушенням надання Ресурсотримачем інформації агентам і третім особам, які діють на підставі договору з Ресурсотримачем, для виконання зобов'язань перед Клієнтом та Користувачем. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до вимог чинного законодавства.

  5.10. Ресурсотримач має право зберігати резервні копії необхідних ​​персональних даних Клієнтів та Користувачів.

  5.11. Сторони усвідомлюють, що в результаті збою в роботі Веб-ресурсу, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей та інших обставин, персональні дані Клієнта та/чи Користувача можуть стати доступними й іншим особам. Клієнт та Користувач розуміють і погоджуються з тим, що не висуватимуть претензії до Ресурсотримача у зв'язку з цим.

  6. Права та обов'язки сторін

  6.1. Права та обов’язки Ресурсотримача

  6.1.1. Ресурсотримач має право:

  6.1.1.1. Вносити зміни та/чи доповнення в умови Угоди в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення користувачів про внесення таких змін та/чи доповнень.

  6.1.1.2. Здійснювати управління ресурсом, зокрема:

  6.1.1.3. Проводити профілактичні роботи для підтримання належного функціонування веб-ресурсу, його модернізації та удосконалення.

  6.1.1.4. При необхідності закрити або призупинити функціонування веб-ресурсу або будь-якої його частини, змінити Веб-ресурс повністю або частково без попереднього повідомлення Клієнта та Користувача; вносити зміни в інформацію, розміщену на Веб-ресурсі.

  6.1.1.5. Змінювати та/чи уточнювати перелік послуг, що надає Ресурсотримач.

  6.1.1.6. Здійснювати зміну інтерфейсу, функціоналу або будь-яких інших даних при необхідності.

  6.1.1.7. Ресурсотримач має право направляти Клієнтові та/чи Користувачеві попередження, обмежувати, припиняти доступ до особистого кабінету Клієнта, обмежувати або забороняти доступ до Веб-ресурсу, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Клієнти та Користувачі могли користуватися веб-ресурсом, в разі:

 • отримання обов'язкових для виконання рішень регулюючих органів України;
 • здійснення Клієнтом та/чи Користувачем дій, які спричинили або можуть спричинити нанесення шкоди діловій репутації Ресурсотримача;
 • виявлення факту порушення Клієнтом та/чи Користувачем положень цієї Угоди та/чи вимог чинного законодавства України.
 • 6.1.1.8. Здійснювати тимчасове та/чи постійне блокування особистої сторінки Клієнта та доступ до управління особистою сторінкою без додаткових повідомлень Клієнта; Призупинити доступ Користувача до Веб-ресурсу в разі виникнення технічних неполадок на Веб-ресурсі з метою усунення останніх; вживати заходи для усунення в найкоротші терміни будь-яких несправностей роботи, але не гарантує відсутності збоїв і помилок.

  6.1.1.9. Веб-ресурс є повністю модерованим, тому Ресурсотримач має право видаляти коментарі та/або інформацію, що носить образливий характер; інформацію, що містить конфіденційні дані і т.д. Ресурсотримач має право видалити коментар і/або повідомити Клієнта та/чи Користувача, який розмістив його з порушенням умов Угоди. У разі якщо Клієнт та/чи Користувач не згоден з діями Ресурсотримача, він має право звернутися до останнього зі зверненням і обґрунтуванням своєї незгоди.

  6.1.1.10. Направляти інформацію щодо діяльності веб-ресурсу, змін в його роботі, рекламні повідомлення і тому подібне. Інформація може направлятися на електронну пошту, за допомогою SMS і/або за допомогою інших месенджерів, зазначених при реєстрації.

  6.1.1.11. Ресурсотримач може без погодження з Користувачем публікувати на сайті питання Користувача і підготовлену на дане питання консультацію без вказівки імені та інших ідентифікуючих Користувача даних.

  6.1.2. Ресурсотримач зобов'язаний:

  6.1.2.1. Надавати Послуги в терміни і в обсязі, передбачені Угодою.

  6.1.2.2. Приймати відповідно до чинного законодавства заходи щодо забезпечення конфіденційності інформації, що передається Клієнтом, а також інформації про Клієнта та отримані ним Послуги.

  6.1.2.3. Всіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність і доступність веб-ресурсу для Клієнтів та Користувачів.

  6.1.2.4. В разі розірвання Угоди відповідно до розділу 9 Угоди, протягом 5 (п'яти) робочих днів повернути Особистий кабінет Клієнта у початковий вигляд до акцептування даної Угоди.

  6.2. Права та обов’язки Клієнта

  6.2.1. Клієнт має право:

  6.2.1.1. В повній мірі і своєчасно отримувати послуги належної якості.

  6.2.1.2. Отримувати від Ресурсотримача відомості про послуги в порядку, встановленому законодавством.

  6.2.1.3. Надавати на розгляд Ресурсотримача своїх побажань та/чи пропозицій щодо поліпшення роботи Веб-ресурсу.

  6.2.1.4. Отримувати інформацію про Ресурсотримача в обсязі, визначеному Угодою та чинним законодавством України.

  6.2.2. Клієнт зобов’язаний:

  6.2.2.1. Дотримуватися умов Угоди.

  6.2.2.2. Використовувати доступ до послуг та інформацію, що отримує Клієнт виключно для власних цілей, не передаючи управління особистою сторінкою не довіреним особам, пересвідчуючись, що жодна інша (не довірена) особа не зможе після завершення сеансу здійснити вхід до особистого кабінету.

  6.2.2.3. Не порушувати авторські права Ресурсотримача.

  6.2.3. Клієнту забороняється:

 • використовувати будь-яке програмне забезпечення;
 • намагатися отримати доступ до особистих кабінетів інших клієнтів за допомогою злому,
 • підбору паролю або будь-яким іншим протиправним шляхом;
 • передавати не довіреним третім особам логін та пароль від особистої сторінки на веб-ресурсі;
 • надавати Ресурсотримачу неправдиві особисті дані для реєстрації та використання веб-ресурсу;
 • використовувати програмне забезпечення та для збору будь-якої інформації з веб-ресурсу;
 • здійснювати незаконний збір та оброку персональних даних.
 • 6.3. Права та обов’язки Користувача

  6.3.1. Користувач має право:

  6.3.1.1. В повній мірі і своєчасно отримувати послуги належної якості.

  6.3.1.2. Отримувати від Ресурсотримача відомості про послуги в порядку, встановленому законодавством.

  6.3.1.3. Надавати на розгляд Ресурсотримача своїх побажань та/чи пропозицій щодо поліпшення роботи Веб-ресурсу.

  6.3.1.4. Отримувати інформації про Ресурсотримача в обсязі, визначеному Угодою та чинним законодавством України.

  6.3.2. Користувач зобов’язаний:

  6.3.2.1. Дотримуватися умов Угоди.

  6.3.2.2. Використовувати доступ до послуг та інформацію, що отримує Користувач виключно для власних цілей.

  6.3.3. Користувачу забороняється:

 • використовувати будь-яке програмне забезпечення;
 • намагатися отримати доступ до особистих кабінетів клієнтів за допомогою злому, підбору паролю або будь-яким іншим протиправним шляхом;
 • використовувати програмне забезпечення та для збору будь-якої інформації з веб-ресурсу;
 • здійснювати незаконний збір та оброку персональних даних; порушувати авторські права Ресурсотримача та Клієнтів.
 • 7. Авторські права та право інтелектуальної власності

  7.1. Всі об'єкти, розміщені на веб-ресурсі, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки і інші об'єкти та їх добірки, є об'єктами виняткових прав Ресурсотримача та інших правовласників. Всі права на ці об'єкти захищені. Кожен із зазначених об'єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.

  7.2. Ніщо в цій Угоді не може бути розглянуто як передача виняткових прав або прав на використання на зазначені об'єкти інтелектуальної власності. Забороняється будь-яке копіювання інформації з сайту без попередньої домовленості з Ресурсотримачем, крім тієї інформації, що безпосередньо направляється Клієнтові та/чи Користувачеві при наданні Послуг.

  7.3. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з сайту має супроводжуватися посиланням на джерело та не містити образливої інформації або такої, що може ввести в оману третіх осіб.

  7.4. Веб-ресурс не несе ніяких обов'язків і відповідальності за використання інформації з інших Веб-ресурсів, які Клієнт та/чи Користувач відвідує і використовує на власний розсуд.

  7.5. Виконавець може відмовити третій стороні в дозволі на розміщення гіперпосилання на сайт. Однак в разі якщо Виконавець дає свій дозвіл на таке гіперпосилання, він не несе ніяких зобов'язань по встановленню взаємних гіперпосилань на веб-ресурс третьої сторони.

  8. Відповідальність та порядок вирішення спорів

  8.1. Ресурсотримач, Клієнт і Користувач несуть відповідальність за порушення умов цієї Угоди відповідно до положень чинного законодавства України.

  8.2. Будь-які спори, що виникають з цієї Угоди або пов'язані з нею, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку у відповідності з положеннями чинного законодавства України.

  8.3. Ресурсотримач не несе відповідальності за якість наданих Послуг, включаючи (але не обмежуючись) випадки, якщо Клієнт та/чи Користувач надав Ресурсотримачу неправдиву інформацію, не подає деякі відомості або не надав документи, які мають істотне значення для визначення обставин справи або ситуації, яка вимагала рішення.

  8.4. Ні в якому разі Ресурсотримач не несе відповідальності перед Клієнтом та/чи Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані в зв'язку з використанням веб-ресурсу, змістом веб-ресурсу чи інших матеріалів, до яких Клієнт та/чи Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою веб-ресурсу.

  8.5. Ресурсотримач не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені Клієнтом та/чи Користувачем або третіми особами в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди.

  8.6. Ресурсотримач не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої на веб-ресурсі Клієнтом та/чи коректність висловлювань користувачів. Клієнт погоджується, що використання його логіна та/чи паролю для входу в Особистий кабінет Клієнта для отримання послуг за Угодою іншими особами є істотним порушенням умов Угоди.

  9. Термін дії угоди, її пролонгація та/чи припинення та/чи зміна положень

  9.1. Угода набуває чинності з моменту реєстрації Клієнтом на веб-ресурсі notarium.com.ua.

  9.2. Текст цієї Угоди є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Угоди розміщується на веб-ресурсі за посиланням notarium.com.ua.

  9.3. Ця Угода може бути змінена та/чи доповнена Ресурсотримачем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів та/чи Клієнтів про внесення таких змін та/чи доповнень. Всі зміни вступають в силу з моменту їх публікації.

  9.4. Сторони уклали цю Угоду на безстроковий термін та погоджуються, що вона може бути припинена виключно у випадку розірвання з ініціативи будь-якої зі сторін.

  9.5. Ресурсотримач може в будь-який момент і без повідомлення Клієнта та Користувача поступитися своїми правами за цією Угодою третій стороні.

  9.6. Клієнт та/чи Користувач може розірвати цю Угоду за власним бажанням шляхом подання відповідного Заявки в довільній формі до Ресурсотримача відповідно до законодавства України або до Служби підтримки на відповідну електронну адресу. Угода вважається розірваною з моменту направлення відповіді на Заявку та повернення Особистого кабінету Клієнта у початковий вигляд до акцептування даної Угоди.

  9.6.1. Розірвання Угоди Клієнтом та/чи Користувачем не зобов'язує Ресурсотримача відшкодовувати Клієнтові та/чи Користувачеві будь-які витрати.

  9.7. До цієї Угоди і відносини між Ресурсотримачем і Клієнтом застосовується законодавство України. Відносини, не врегульовані цією Угодою, регулюються чинним законодавством України.

  9.8. У разі якщо будь-яка з умов або положень Угоди буде визнано будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Угоди; вони залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

  9.9. Ця Угода укладена українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсна для Сторін в електронному вигляді.

  10. Форс-мажор

  10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо це невиконання стало наслідком непереборної сили. Під обставинами непереборної сили (форс-мажор) справжнім розуміються такі обставини (пожежа, повінь, землетрус, наявність або відсутність законодавчих норм, війни, терористичні акти і ін.), які виникли після укладення цієї Угоди в результаті непередбачених і невідворотних сторонами подій надзвичайного характеру, які безпосередньо впливають на його виконання. У разі настання форс-мажорних обставин, терміни, встановлені цією Угодою, відповідно пролонгуються на час дії даних обставин і їх наслідків.

  10.2. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань внаслідок настання форс-мажору, зобов'язана негайно, не пізніше двотижневого терміну з моменту їх виникнення, повідомити іншу сторону про початок дії цих обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цією Угоди. Несвоєчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них в подальшому.

  10.3. Якщо внаслідок форс-мажорних обставин, прострочення у виконанні цієї Угоди складе більше шести місяців, Сторони мають право анулювати Угоду повністю або частково без відшкодування один одному будь-яких витрат і (або) збитків.