ПОРЯДОК ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян  (ВИТЯГ) КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 22 серпня 2007 р. N 1064 Київ РАЗВЕРНУТЬ ПОИСК CВЕРНУТЬ ПОИСК
2017.12.03 8:21
ПОРЯДОК ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян  (ВИТЯГ) КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 22 серпня 2007 р. N 1064 Київ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 22 серпня 2007 р. N 1064
Київ

ПОРЯДОК
ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян 

(ВИТЯГ)

 

 { У тексті Порядку слово «реєстрація» у всіх відмінках замінено
словами «державна реєстрація»  у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 1109 ( 
1109-2011-п ) від 20.10.2011 }

Загальна частина

 

 1. Цей   Порядок  визначає  процедуру  створення  та  ведення
  Державного  реєстру  актів  цивільного  стану  громадян  (далі   —
  Реєстр).
 2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому
  значенні:

витяг   з  Реєстру  —  документ,  що  видається  фізичній  чи юридичній  особі реєстратором або посадовій особі органу державної влади,  нотаріусу  шляхом  безпосереднього  доступу  до  Реєстру у
випадках,   передбачених   законом,   за  затвердженими  Мін’юстом
формами.

{  Абзац  шостий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з

Постановами  КМ  N  1063  (  1063-2015-п  )  від 16.12.2015,

N 806 ( 806-2016-п ) від 09.11.2016 }

 

Видача витягу з Реєстру

 

 1. На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право:
  суди (судді),  органи досудового розслідування, нотаріуси та інші  органи  державної  влади  (посадові особи), органи місцевого самоврядування  (посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням  ними  повноважень,  визначених  актами законодавства;

{Абзац   другий  пункту  16  із  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановами  КМ N1109 (1109-2011-п) від 20.10.2011, N 868  (868-2012-п) від 19.09.2012, N806 (806-2016-п) від  09.11.2016 }

 

19-1. Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу до нього у випадках, передбачених законом, зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо відомостей про яку  видається витяг з Реєстру:

прізвище,  ім’я  та  по  батькові,  дата  та місце народження особи, щодо відомостей про яку отримано запит;

серія  і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акта цивільного стану, дата його видачі;

реєстраційний   номер,   за   яким   зареєстровано   внесення відомостей про акт цивільного стану.

Для отримання витягу з Реєстру шляхом безпосереднього доступу у випадках, передбачених законом, до Реєстру обов’язково вносяться відомості  про  підставу отримання витягу (відповідні норми закону
та реквізити справи (провадження).

Доступ  до Реєстру надається на підставі договору, укладеного між органом державної влади, посадовій особі якого надається такий доступ, та адміністратором Реєстру.

У разі коли доступ до Реєстру надається приватному нотаріусу,договір  укладається  між  приватним нотаріусом та адміністратором Реєстру.

 

 

 

 

 

© 2018 Джерело отриманої інформації: ern.minjust.gov.ua.
Відповідно до ч. 2 ст. 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації". Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов'язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.